Ville de Domont
0%

Tożsamość

Domont, miasto harmonijne i dynamiczne, oferuje swoim mieszkańcom w liczbie 15 461 (dane INSEE z 2016 r.) infrastrukturę i usługi o wysokiej jakości, dzięki którym Domont cieszy się reputacją miejsca, w którym dobrze się żyje.

Powierzchnia: 833 hektary, w tym 60% lasów, terenów zielonych i terenów rolnych.
35 km dróg.
Wysokość: 90 m n.p.m. na dworcu, 180 m n.p.m. w Forcie.